Med Joacim Cans från Hammerfall

Joacim Cans kan

Parhästen Yvonne och jag träffar Hammerfalls legendariske sångare Joacim Cans. Lyssna!