Integritetspolicy

Integritets- och sekretesspolicy för webbplatsen zinat.se

För att zinat.se ska ge god information och justeras för att tillgodose besökare inhämtas information om hur webbplatsen används. Information kan EJ identifiera enskilda individer. Personlig information från webbplatsen sparar endast när man fyller i kontaktformuläret, vilket endast kan göras som ett aktivt och medvetet val. Personlig information lämnas aldrig till tredje part och används bara för att tillgodose behoven hos webbplatsens besökare. Vid användning av zinat.se godkänner också besökare dess integritetspolicy.

Inbäddat material från andra webbplatser

Text och annat material på zinat.se kan innehålla så kallat ”inbäddat material” (till exempel videor, fotografier och bilder, texter et.c.). Inbäddat material från andra webbplatser är tekniskt sett likställt med direktbesök till originalwebbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter, använda kakfiler, bädda in spårning från tredje part och övervaka interaktion med inbäddat material, inklusive spårning av interaktion med inbäddat material om besökaren har konto och är inloggad på den aktuella webbplatsen.

Kakor på zinat.se

zinat.se innehåller INGA så kallade kakor. Om webbplatsen mot förmodan använder kakor pga tekniskt eller handhavandefel lagras ingen personlig information som t.ex. namn eller e-postadress. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska samtliga besökare till en webbplats med kakor informeras om att webbplatsen innehåller kakor, kakornas syfte, samt hur de kan undvikas. Accepterar man inte kakor kan webbläsaren ställas in för att automatiskt neka lagring av kakor eller informera besökaren varje gång en webbplats begär att få lagra kakor. Där kan även lagrade kakor raderas. För mer information se webbläsarens hjälpsidor.